1,5 % podatku na OPP

W 2024 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, lecz 1,5 %.

Zachęcamy  do wsparcia Krośnieńskiego Klubu Koszykówki przekazując a ten cel 1,5% podatku. Aby tego dokonać wystarczy, że wpiszesz numer KRS Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU KROŚNIEŃSKIEGO

NUMER KRS : 0000217739

Aby środki trafiły bezpośrednio do Krośnieńskiego Klubu Koszykówki  w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym wpisz cel szczegółowy: KOSZYKÓWKA.

Dziękujemy!